ضمانت کردن وام

تاریخ انتشار: ۳ ماه قبل
ضمانت کردن وام

فایل صوتی این مقاله

یکی از ارکان وام گرفتن با مضامین مختلف مثل وام بانکی، ارائه‌ی ضامن معتبر است. کمابیش ضمانت در جامعه امروزی به مسئله‌ای هراس‌آور تبدیل شده است، به طوری که اشخاص در مواجهه با آن بار سنگینی را بر دوش خود احساس می‌کنند. البته در این بین اکثرأ کارمندان دولت و فرهنگیان این وظیفه را بر عهده می‌گیرند و به اصطلاح کار خانواده و دوستان و آشنایان خود را راه می‌اندازند. برای انجام ضمانت نیاز است با شرایط آن آشنا باشیم که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

ضامن: درصورتی که وام‌گیرنده نتواند مبلغی را که دریافت کرده است، برگرداند؛ ضامن مسئول پرداخت است. درواقع ضامن تعهد می‌دهد که بدهی شخص وام‌گیرنده را در صورت عدم پرداخت او، بپردازد. ضامن باید شخصی عاقل، بالغ و رشید باشد.

شرایط ضامن شدن

1.کسی که ضامن می‌شود باید آنقدر دارایی و اموال داشته باشد که بتواند ضمانت مبلغ وام را عهده‌دار شود. مثلأ وثیقه‌ای که به عنوان ضامن قرار می‌گیرد، نباید کمتر از میزان وام یا بدهی باشد یا شخص کارمندی که ضامن می‌شود نباید حقوقی کمتر یا برابر با قسط وام مورد نظر داشته باشد.

2.کسی که ضمانت وام را بر عهده می‌گیرد، درواقع به وام‌دهنده این حق را داده است که در صورت پرداخت نکردن بدهی، می‌تواند این مبلغ را بدون اطلاع قبلی از حساب یا اموال او برداشت کند.

3.در انجام ضمانت، تنها رضایت شخص ضامن کافی است. یعنی حتی اگر کسی که قرار است ضامن او شویم، رضایت نداشته باشد؛ ضمانت از نظر قانونی می‌تواند انجام شود. (البته در این مورد اگر مشکلی در پرداخت پیش آمد، ضامن حق اعتراض به بدهکار را ندارد چراکه خود ضامن به صورت داوطلبانه این کار را انجام داده است.)

4.ضمانت غیرقابل برگشت است؛ یعنی کسی که ضمانت شخصی را برعهده گرفته است، دیگر نمی‌تواند این ضمانت را برهم بزند یا فسخ کند.

5.اگر وام‌دهنده همه یا بخشی از طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن حق مطالبه‌ی آن را از بدهکار ندارد. اگر این بخشش در جهت عناوینی مثل خمس، زکات، صدقه و ... باشد، در اصطلاح هبه باشد؛ ضامن می‌تواند بدهی مورد نظر را از بدهکار طلب کند.

مواردی هم هستند که ممکن است بعد از انجام ضمانت با آن‌ها مواجه شویم؛ ازجمله موارد زیر که نیاز است بدانیم در این مواقع چه کنیم.

  • اگر ضامن فوت شود چه می‌شود؟ اگر خدای ناکرده این اتفاق افتاد، ابتدا به میزان طلب از ارثیه‌ی شخص کم می‌شود و به طلبکار پرداخت می‌شود و بقیه‌ی آن به وارثین شخص می‌رسد. برای مثال سند خانه‌ی شخصی که فوت شده اگر در رهن بانک باشد؛ بانک آن را برمی‌دارد و وراث حق تصرف در آن را ندارند.
  • اگر شخصی که ضامن او شدیم ورشکسته شود یا نتواند بدهی خود را برگرداند چه می‌شود؟ در این مواقع ضامن زمانی که اقدام به ضمانت می‌کند لازم است از شخصی که ضامن او می‌شود، تعهداتی مثل چک، سفته و ... برای اطمینان از پرداخت اقساط بگیرد. با این کار اگر شخص قادر به پرداخت بدهی خود نبود و ضامن آن را پرداخت کرد، می‌توان از شخص بدهکار شکایت کرد و بدهی خود را از او طلب کرد.

چکی که در این موارد دریافت می‌کنیم نیز باید دارای شرایطی باشد ازجمله:

  • تاریخ واضح داشته باشد و تاریخ آن حتما باید بعد از آخرین قسط یا بعد از تسویه کامل بدهی باشد. همچنین لازم است تاریخ صدور واقعی چک نیز مشخص باشد.
  • در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد است، حتما ذکر شود و همچنین چک دارای امضاء باشد.

برچسب ها

ضامن وام ضمانت ضامن کارمند