کاهش نرخ سود سپرده‌ها

تاریخ انتشار: ۳ ماه قبل
کاهش نرخ سود سپرده‌ها

بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست مالی خود در سال جدید، در طی بسته‌ای خواستار کم شدن بهره‌ی سپرده‌های بانکی در تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور از ابتدای اردیبهشت شد. بر طبق این بسته، نرخ سود سپرده‌های بانکی 17.5 درصد می‌شود.

کاهش نرخ بهره بانکی حاصل یک تصمیم جمعی از جانب تمام رؤسای بانک‌ها در دنیا است که ناشی از تأثیرات منفی کرونا ویروس بر اقتصاد جهان می‌باشد.

این موضوع در جلساتی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی، آقای عبدالناصر همتی تشکیل شده است؛ اعلام گشته و تا حدودی رویکرد مثبت داشته است. این موضوع براساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی در این بسته پیشنهادهای دیگری نیز در جهت این موضوع داشته است؛ ازجمله:

  • ایجاد حساب پشتیبان همچنان ممنوع است. هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.
  • پرداخت سود سپرده روزشمار همچنان ممنوع است.
  • نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت یک ساله 15 درصد است.
  • برای جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک ساله اشخاص حقیقی از تاریخ اول اردیبهشت 1399 از 17.5 درصد نباید بیشتر شود.
  • بانک‌ها موظفند در طول سال 1399 به گونه‌ای پیشروی کنند که نرخ سپرده‌ها با نرخ اعلامی بانک مرکزی یکسان شود.

بنابراین با توجه به موارد گفته شده، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک ساله از اول اردیبهشت 15 درصد تعیین شده است. نرخ سود سپرده‌ها، ماه شمار است به عبارتی سپرده باید حداقل 1 ماه معادل 30 روز بماند تا سود به آن تعلق بگیرد.

برچسب ها

بانک مرکزی سپرده بانکی قرضه