۲۴۰ میلیون تومان وام مسکن

تاریخ انتشار: ۳ ماه قبل
240 میلیون تومان وام مسکن

فایل صوتی این مقاله

بانک مسکن به مشتریان خود این امکان را می‌دهد که با خرید اوراق بتوانند از تسهیلات بانک استفاده کنند و وام مسکن بگیرند. مهلت استفاده از این اوراق تا 2 سال بعد از انتشار آن است. وام مسکن برای زوجین تهرانی مسکن اولی 240 میلیون تومان می‌باشد و برای مجردها نیز در تهران 140 میلیون تومان است. 

قیمت هر برگ اوراق بانک مسکن در سال گذشته (سال 1398) از فروردین تا اسفند بین 50 هزار تومان تا حدود 58 هزار تومان در گردش بوده است. در اسفند 98 با کاهش چشم‌گیری به میزان 50 هزار تومان رسید. در جدول زیر سیر تحولات قیمت هر برگ اوراق را در سال 1398 مشاهده می‌کنیم.

فروردین52 هزار و 900 تومانمهر52 هزار و 700 تومان
اردیبهشت53 هزار و 700 تومانآبان52 هزار و 700 تومان
خرداد52 هزار و 600 تومانآذر52 هزار و 700 تومان
تیر55 هزار و 600 توماندی53 هزار و 100 تومان
مرداد58 هزار و 900 تومانبهمن56 هزار و 900 تومان
شهریور54 هزار و 200 توماناسفند50 هزار تومان

 

حال اگر بخواهیم براساس آخرین قیمت هر برگ اوراق در اسفند 98، میزان وام را حساب کنیم؛ برای 240 میلیون وام مسکن اولی زوجین در شهر تهران نیاز به 480 برگ اوراق به قیمت 24 میلیون تومان است. برای دریافت وام 140 میلیون تومانی فردی در تهران نیز که حاوی 100 میلیون وام خرید مسکن و 40 میلیون وام جعاله (تعمیرات) است نیز به ترتیب نیاز به 200 برگ 50 هزار تومانی معادل 10 میلیون تومان و 80 برگ 50 هزار تومانی معادل 4 میلیون تومان است. جمعا برای دریافت وام 140 میلیونی نیاز به خرید 14 میلیون تومان برگ اوراق است.

سقف دریافت وام مسکن برای استان‌ها و شهرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر، 80 میلیون تومان است؛ با احتساب هر برگ اوراق 50 هزار تومانی، 160 برگ لازم است که معادل 8 میلیون تومان است.

برای سایر شهرها نیز 60 میلیون تومان وام مسکن درنظر گرفته شده است که نیاز به 120 برگ اوراق است که برای خرید آن 6 میلیون تومان کافی است.

نرخ قیمت اوراق در سال‌های گذشته

درنهایت تحولات قیمتی این اوراق را در سال 1397 نیز بین حدود 48 تا 53 هزار تومان در نوسان بوده است. نرخ این اوراق در سال 1396 بین حدود 35 تا 42 هزار تومان و در سال 1395 نیز بین 50 تا 62 هزار تومان بوده است.

 

برچسب ها

اوراق بانک مسکن وام مسکن